Vírusová hepatitída typu A - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vírusová hepatitída typu A

Info- články- doporučujeme
Vážení obchodní partneri

Infekčný pôvodca vírusovej hepatitídy typu A 
patrí medzi zástupcu hydrofilných neobalených vírusov a vyznačuje sa extrémnou odoľnosťou voči vonkajším vplyvom a voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. 
Táto skutočnosť komplikuje efektívne použitie dezinfekčných prostriedkov (DP) v rámci preventívnych opatrení. 
Pri zisťovaní a overovaní účinnosti dezinfekčných prostriedkov proti HAV se užívateľ často dostává do výrazných problémov, lebo väčšina DP dostupných na trhu je deklarovaná jedným slovom ako VIRUCÍDNY. Táto deklarácia môže v užívateľovi asociovať pocit, že daný DP možno použiť aj v prevencii proti šíreniu HAV, pretože virucídna účinnosť je deklarovaná. Je nutné si uvedomiť skutočnosť, že drvivá väčšina dostupných DP na trhu je v bežných koncentráciách účinná len proti obaleným virusom (HIV, HBV, HCV) a nemožno ju teda efektívne použiť proti šíreniu HAV.
Dôkazom účinnosti DP proti HAV je doloženie testu na účinnosť proti Poliovírusom. Pritom je treba tiež posúdiť, v akom expozičnom čase je táto účinnosť dosiahnutá – pokiaľnapr. použijeme na ruky roztok DP s expozičnou dobou 30 min., potom je dosiahnutie požadovaného efektu v praxi celkom nereálne.

Doporučené prípravky Ecolab s účinnosťou proti HAV: Prípravok / Účinná látka / Koncentrácia na HAV /  Expozícia na HAV /  Poznámka
Dezinfekcia rúk a pokožky
Skinman complete etanol Neriedený 1-2 min podľa biologickej záťaže
Dezinfekcia plôch a predmetov
Incidin rapid aldehyd, KAZ 0,5% 0,75% 1 hod 30 min dávkovacie balenie
Medicarine chlór 2 tbl / 10 l 5 min tablety, možno pridať saponát
Dezinfekcia riadu Medicarine chlór 2 tbl / 10 l 5 min tablety, možno pridať saponát
Chirurgické nástroje a pomôcky
Sekusept aktiv aktívny kyslík 1%- 2% 1 hod - 15 min použiteľný aj na plochy
Sekusept forte aldehyd, KAZ 1,5% - 4% 1 hod - 15 min po dekontaminácii

Koncentrácia / expozície sú uvedené v účinnosti proti HAV

Opatrenia ku zamedzeniu šírenia hepatitídy A
Vírusová hepatitída typu A, patrí k najrozšírenejším a najčastejším. Najprv bola nazývaná ako infekčná žltačka, lebo práve žltačka je často jej sprievodným javom. Pôvodcom je vírus hepatitídy A z čeľade Picornavirus a rodu Hepadnavirus, čo je skupina malých neobalených RNK hydrofilných vírusov. Jedná sa o neobalený RNA vírus, veľmi odolný voči vonkajším vplyvom i proti dezinfekčným prostriedkom. Inkubačná doba je 20-50 dní, v priemere 30 dní. 
Pri predchádzaniu vírusovej hepatitídy typu A je možné sa orientačne riadiť jej prezývkou:„choroba špinavých rúk“, čo poukazuje na prenos predovšetkým orofekálnou cestou. Prvým opatrením, hneď po očkovaní, je udržovanie dostatočnej hygieny, predovšetkým umývanie rúk. V rozpore s predstavami je dôležité vedieť, že žiadne dezinfekčné mydlo vírusy HAV neničí. Mytie rúk je dôležité pre mechanické odstránenie vírusov z rúk, pričom na druhu mydla v tomto prípade veľmi nezáleží. 
Dôležitá je dezinfekcia rúk. Zničenie vírusu HAV na rukách zaisťujú špeciálne alkoholové prípravky s posilnenou účinnosťou na neobalené vírusy -Skinman complete. Je treba,aby u týchto prostriedkov bol deklarovaný účinok na poliovírusy aj s biologickou záťažou, lebo nemožno predpokladať, že ruky budú vždy celkom umyté. Z vyššie uvedeného vyplýva, že umývaním sa vírusy HAV neničia. Je preto dôležité dezinfikovať umývadlá a ich okolie, WC a všetky plochy, kde sa ruky môžu kontaminovať. Pre dezinfekciu plôch vyberáme len prostriedky, ktoré zaisťujú kompletné virucídne spektrum. Prostriedky na báze aktívneho kyslíka, chlóru a aldehydov musíme dávkovať v dostatočnej koncentrácii. Výrobca väčšinou deklaruje dostatočnú účinnosťtestom na polio vírusy. Podľa tohto testu sa riadime pri voľbe prostriedku, jeho koncentrácie a expozície. Spoľahlivo ničí RNA neobalené vírusy napr. Incidin rapid - 0,5% za 60 min, 0,75% za 30 min, Medicarine 2 tablety do 10 l vody za 5 min. V prípade použitia dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu riadu je treba si uvedomiť, že akékoľvek znečistenie znižuje účinnosť dezinfekčných prostriedkov. Pri vkladaní neumytých predmetov je treba zvýšiť koncentráciu a častejšie prostriedok meniť. ( Príklad– Medicarine - 2 tablety na 10 l pre čisté riady, 4 tablety na 10 l pre riady po mechanickom odstránení nečistôt hubkou, expozícia 5 min). Po dezinfekcii riadu dôkladne oplachujeme pitnou vodou. 
Pri nástrojoch a predmetoch používame pri podozrení na kontamináciu HAV prostriedky s kompletným virucídnym účinkom. Použitie chlórových preparátov nie je vhodné vzhľadom k materiálovej agresivite. Môžeme teda použiť Sekusept Aktiv 2 - 1% s expozíciou 10-60 min. Aj u dezinfekcii nástrojov a predmetov hľadáme na etikete účinnosť na poliovírusy, prípadne picornavírusy. Ich odolnosť môže byť v niektorých prípadoch vyššia, než odolnosť bakteriálnych spór. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky