SPITADERM - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SPITADERM

ECOLAB > INFOLISTY PRÍPRAVKOV > Infolisty ECOLAB HOSPITAL
Spitaderm®
Dezinfekčný alkoholový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk a pokožky pred menšími operačnými zákrokmi a vpichmi - s remanentným (predĺženým) účinkom 3 hodiny. Bráni vysušeniu pokožky pri častom používaní. Hodnota pH 7. Bez jódu. 
Možná kombinácia s tekutými emulziami: Manisoft (umývacia) a Skinman scrub (dezinfekčná umývacia). Usmrcuje zákožku svrabovú na povrchu pokožky – jediný produkt na trhu ! 
Autosterilita bráni usídleniu spór v prípravku a pri prelievaní (patent Henkel) !

Zloženie: Obsah účinných látok v 100 g Spitaderm®: 70,0 g 2-propanol (izopropanol), 0,5 g chlorhexidinglukonát. Ďalšie látky: peroxid vodíka, parfum, čistená voda.
Oblasť použitia: Zdravotníctvo, veterinárna prax, laboratória, kúpele, sociálne ústavy a domovy, priemysel, stravovacie zariadenia, práčovne, kozmetické prevádzky, domácnosti. Upratovacie firmy. Certifikovaný podľa DGHM.
Spektrum účinku: Baktericídny (vrátane MRSA), tuberkulocídny, fungicídny, vírusinaktivačný (HBV / HIV, Herpes simplex Typ I a II, Rotavírusy), usmrtenie zákožky svrabovej (ochorenie svrab) na pokožke !!!

Návod na použitie: 
Hygienická dezinfekcia rúk – pred a po každom lekárskom úkone, kontakte s pacientom alebo infekčným materiálom sa do suchých rúk vtiera 3 ml Spitadermu® po dobu 0,5min. do zaschnutia. 
Chirurgická dezinfekcia rúk – po umytí rúk, predlaktí a nechtových lôžok dezinfekčným mydlom a ich dôkladnom opláchnutí pitnou vodou a osušení jednorázovou sterilnou utierkou sa na umyté časti aplikuje 2 x 5 ml Spitadermu® vždy po dobu 2 x 2,5 min., spolu 5 min..
Dezinfekcia pokožky – pokožku dokonale zmáčať. Neutierať. Thermokauter použiť len na suchú pokožku. 
Pre jednoduché a hygienické dávkovanie doporučujeme ručnú mechanickú pumpu na fľašu alebo nástenný pákový dávkovač DERMADOS.
Upozornenie: Pred odberom krvi na prevedenie enzymatického stanovenie glukózy, vydezinfikovanú pokožku prsta nechať minimálne 1 min. schnúť. Neaplikovať na sliznice, do blízkosti očí a na otvorené rany. Alkohol poškodzuje plexisklo a lakované drevo. Textil pokvapkaný Spitadermom® neprať prostriedkami na báze chlóru (vzniknú hnedé škvrny).
Bezpečnosť pri práci: Symbol „F“ - Horľavý ! Chrániť pred deťmi ! Zákaz fajčiť. Zasiahnuté oči vyplachovať 10 min. vodou. Pri náhodnom požití vypiť cca 0,5 litra vody. Nevyvolávať zvracanie !!! Vyhľadať lekára. 
R-vety: R 11.
S-vety: S 2, S 25.
Skladovanie: Pri teplote maximálne do +25°C v originálnom obale. Tesne uzavreté. Neskladovať v blízkosti tepelného zdroja.
Balenie:  12 fliaš á 500 ml  SPD12
 2 kanistre á 5 lit  SPD5
Výrobca: Farmak a.s., Na Vlčinci 3, CZ-771 17 Olomouc, Česká republika
Dovozca: Ecolab Bratislava spol. s r.o., 
Doba použiteľnosti: 2 roky
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky