Chrípka a dezinfekcia - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Chrípka a dezinfekcia

Info- články- doporučujeme
Odporúčanie pre používanie dezinfekčných prostriedkov Ecolab účinných proti vírusu tzv. novej chrípky (prasacej chrípky resp. „swine flu virus“ - Influenza Virus H1N1)

Vírus novej chrípky H1N1, ktorý je v súčasnosti v celosvetovej pozornosti, patrí do skupiny chrípkových myxovírusov typu A.
Aktuálny vírus typu H1N1 nie je celkom novým, bol už zaznamený v roku 1918 (Španielska chrípka) ako aj v roku 1977, kde bol zodpovedný za rošírenie pandémie.Je to skupina obalených vírusov, ktoré sú považované za vysoko citlivé k dezinfekčným prípravkom. 
Chrípkové vírusy typu A sú vo všeobecnosti nebezpečné, najmä pre novorodencov, mladých ľudí a seniorov. Na druhej strane nie je dôvod pre panické správanie v momentálnej situácií. 
Vírus novej chrípky H1N1 spôsobuje infekcie dýchacích ciest. Vírus je najmä prenášaný vzduchom (aerosólom), ale taktiež nezanedbateľné percento infekcií je prenášaných kontaktom /priamym aj nepriamym,/ sociálnym kontaktom /podanie ruky/ a inými formami.
Preto dôležitým krokom je dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk ako aj dezinfekcia plôch, ktorá značne eliminuje riziko prenosu infekcie. Vírus H1N1 patrí do skupiny obalených vírusov s vysokým obsahom lipidov v obale, ktoré sú považované za vysoko citlivé k dezinfekčným prípravkom.
V roku 2004 nemecký zdravotnícky úrad Robert Koch Institut ( RKI ) v spolupráci s nemeckou asociáciou pre kontrolu vírusových ochorenií (Deutsche Vereinigungzur Bekämpfung der Viruskrankheiten navhrhol testovanie účinnosti dezinfekčných prostriedkov proti obaleným vírusom (tj. aj chrípkovým vírusom) na dvoch náhradných vírusoch - Vacciniavirus a Bovine Viral Diarrhoea Virus, BVDV.Dezinfekčné prostriedky, ktoré sú účinné proti tejto dvojici vírusov v suspenznom teste podľa štandardizovaných postupov, sa považujú za účinné aj proti vírusu novej chrípky, pričom sú deklarované ako prostriedky s obmedzeným virucídnym účinkom.
Všetky dezinfekčné prípravky spoločnosti Ecolab, s deklarovaným účinkom proti BVDV a Vacciniavirus, uvedené ako účinné proti obaleným virusom, sú účinné proti vírusu novej chrípky.
Na inaktiváciu vírusu novej chrípky H1N1 doporučujeme používať dezinfekciu za podmienok (koncentrácia, kontaktný čas ), ktoré napĺňajú tvrdenie obmedzene virucídny účinok /výsledok testovania na BVDV a Vacciniavirus/ deklarované na etikete, resp. informačnom liste produktu. Účinok je uvedený označením (B)Za Ecolab GmbH&Co dňa 29/04/2009Dr. Bernhard Meyer Manager Microbiological Support Health Care Divison,  Ing. Peter Gregor Research & Development Health Care 

Dezinfekčné prostriedky Ecolab účinné proti vírusu novej chrípky: minimálna koncentrácia / expozícia
Alkoholová dezinfekcia rúk:
Skinman complete neriedený 30 s
Skinman soft neriedený 30 s
Spitaderm neriedený 30 s
Spirigel neriedený 30 s
Nástrojová dezinfekcia:
Sekusept aktiv 1 % 60 min
Sekusept pulver 2 % 60 min
Sekusept plus 1,5 % 60 min
Sekusept extra N 2 % 60 min
Sekusept forte 1,5 % 60 min
Sekudrill neriedený 15 min
Dezinfekcia plôch a povrchov:
Incidin Rapid 0,25 % 5 min
Incidur/Incidur SP 0,5 % 30 min
Incidin Plus 0,25 % 60 min
Incidin extra 0,5 % 10 min
Incidin extra N 0,25 % 15 min
Medicarine 2 tab./10 l vody 30 min
Incidin Foam neriedený 1 min
Incidin liquid neriedený 5 min
Incides N utierky zotrieť plochu 5 min
Incidur spray neriedený 1 min 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky