Nástroje - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nástroje

ECOLAB > HOSPITAL HYGIENA
ECOLAB - Dezinfekčný program pre nástroje a prístroje
SEKUSEPT PULVER - plne rozpustný, granulovaný prípravok na báze aktívneho kyslíka s dezinfekčnými a čistiacimi účinkami na jednofázovú dezinfekciu a čistenie zdravotníckych nástrojov a pomôcok. Jednofázová dezinfekcia a čistenie všetkých umývateľných povrchov a predmetov v zdravotníctve a komunálnej hygiene. Výhody pre užívateľa - neobsahuje aldehydy a KAZ - široké spektrum účinnosti - výborný čistiaci účinok  -krátky čas účinku - veľmi dobrá materiálová znášanlivosť - certifikovaný podľa DGHM. Účinná látka kyselina peroxyoctová sa uvoľňuje pri príprave pracovného roztoku. 2%-ný roztok obsahuje > 600 mg/ kg (ppm) kyseliny peroxyoctovej. Spektrum účinku - Baktericídny, fungicídny, virucídny (vrátane HBV, HCV, HIV) a obmedzene virucídny podľa Smernice RKI 01/2004, ako aj proti Rota vírusom. Oblasť použitia -Zdravotníctvo, laboratóriá, kúpele, sanatóriá a liečebné ústavy, veterinárna prax, komunálna hygiena. Prípravok je vhodný na nástroje a pomôcky z nerezu, skla, plexiskla, porcelánu, pryže a plastických látok. Prípravok je určený aj do ultrazvukovej čističky. Vhodný aj na plošnú dezinfekciu inkubátorov, liečebných vaní, okolia bazénov a aj na dezinfekciu zubných protéz. Nepoužívať na nástroje/ povrchy z hliníka a niklu.

SEKUSEPT FORTE - Tekutý, koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na zdravotnícke nástroje a pomôcky.
Výhody pre užívateľa - používa sa riedený - obsahuje inhibítor korózie - krátka doba účinnosti - príjemná vôňa
Spektrum účinku - Účinný proti baktériám (vrátane TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým hubám, vírusom (vrátane hepatitídy typu B/HBV/ podľa metodiky MADT a pôvodcovi AIDS/HIV) a spóram. Oblasť použitia - V oblasti zdravotníctva je určený na nástroje a pomôcky z nerezu, skla, plexiskla, porcelánu, gumy, pryže a plastických látok. Certifikovaný podľa DGHM.SEKU ZYME - tnzymatický detergent na predčistenie nástrojov a pomôcok vrátane flexibilných endoskopov.
Výhody pre užívateľa: vynikajúci čistiaci účinok - špeciálne vytvorený na účinný rozklad proteínov - kompatibilný s prípravkom Sekusept easy - málo penivý = ľahké oplachovanie - presné dávkovanie pomocou odmerky -príjemný na manuálne použitie = neparfumovaná príprava. Oblasť použitia: - Na manuálne predčistenie chirurgických nástrojov a zdravotníckych pomôcok, vrátane flexibilných endoskopov.

DEKASEPTOL gel -Gelová forma dezinfekčného a čistiacého prípravku k rýchlému, bezpečnému a jednoduchému ošetreniu odsávacích systémov v stomatologických ambulanciách (odsliňovače, sacie hadice. pluvátka). Neriedi sa.PERESAL - tekutý koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a čistenie hemodialyzačných prístrojov v zdravotníctve. Výhody pre užívateľa - najvyšší stupeň bezpečnosti - rozpúšťa vápenaté usadeniny, ktoré sa bežne vyskytujú vo vnútri prístroja - nespôsobuje odchýlku meracej jednotky - nízka vodivosť prípravku - kyslý charakter produktu = účinná látka je kyselina peroctová - vynikajúca materiálová znášanlivosť - spoľahlivá ochrana pred zvyškovou kontamináciou -ekologický a hospodárny. Spektrum účinku - Baktericídny, fungicídny, virucídny, vrátane vírusov hepatitídy B (HBV), pôvodcovi AIDS (HIV) a sporicídny účinok. Oblasť použitia - Na dezinfekciu, čistenie a odvápnenie hemodialyzátorov pri bežnej prevádzkovej teplote. Dezinfekcia a čistenie prebiehajú v jednom pracovnom kroku.

SEKUMATIC  FD - tekutý dezinfekčný prípravok s univerzálnym použitím do umývačiek v zdravotníctve a laboratóriách. Prípravok na báze glutaraldehydu. Odporučený Európskou gastroenterologickou spoločnosťou. Nepoškodzuje fixáciu šošoviek optických prístrojov.
Spektrum účinku - Baktericídny (Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis), tuberkulocídny (M.tuberculosis, M.chelonei, M.terrae), fungicídny (Candida albicans), vírusinaktivačný (HBV, HIV, Adeno-, Polio-, Papova- a Vacciniavírusy), sporicídny (Bacillus subtilis). Oblasť použitia -Je určený na chemotermickú dezinfekciu termolabilných zdravotníckych nástrojov a pomôcok (program 60°C), ako sú napr. operačná obuv, anestéziologické, chirurgické a urologické predmety z plastov a elastomérov (napr. gumy) a iné. Pracovný roztok je pH neutrálny. Neobsahuje tenzidy. Chráni pred koróziou.

SEKUMATIC FDR - Tekutý neutrálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok s univerzálnym použitím do umývačiek v zdravotníctve a laboratóriách.Spektrum účinku - Baktericídny fungicídny, vírusinaktivačný. Oblasť použitia - Je vhodný aj na dekontamináciu rámov postelí, prepravných kontajnerov a na chemotermickú dezinfekciu termolabilných materiálov pri 55°C-60°C a neutrálnom pH.


SEKUMATIC FR - tekutý alkalický čistiaci prostriedok s univerzálnym použitím do umývačiek v zdravotníctve a laboratóriách. Je vhodný na dôkladné a šetrné odstránenie silných nečistôt. Oblasť použitia - Určený na strojové umývanie v oblasti zdravotníctva a laboratórií. Vhodný aj na čistenie dialyzačnej techniky. Univerzálne použitie pri strojovom čistení chirurgického inštrumentária, rigidných endoskopov, anestéziologických, chirurgických a urologických pomôcok z plastov a elastomérov, chirurgickej obuvi.
SEKUSEPT AKTIV - plne rozpustný granulovaný dezinfekčný prípravok s čistiacim účinkom na báze aktívneho kyslíka určený na dezinfekciu zdravotníckych predmetov a inštrumentária. Výhody pre užívateľa -výborná materiálová znášanlivosť - možnosť kontroly koncentrácie účinnej látky (testovacie prúžky) - účinne rozpúšťa krv a biologické nečistoty - výborne odstraňuje aj ťažko odstrániteľné nečistoty- certifikovaný podľa DGHM - hospodárny. Účinná látka (kyselina peroxyoctová) sa uvoľňuje pri príprave pracovného roztoku. 2%-ný roztok obsahuje >1000 mg/l (ppm) kyseliny peroxyoctovej a 1%-ný roztok obsahuje > 600 mg/l kyseliny peroxyoctovej.
Spektrum účinku - Účinný proti baktériám (vrátane TBC) a hubám. Virucídny účinok (vrátane HIV, HBV, HCV) - podľa Smernice RKI 01/2004. Sporicídny účinok. Oblasť použitia - Čistenie a dezinfekcia zdravotníckych nástrojov (flexibilné endoskopy, urologické a chirurgické nástroje, anestéziologické príslušenstvo a pod.). Určený na nástroje a pomôcky z nerezu, skla, plexiskla, porcelánu, gumy, pryže a plastických látok. Prípravok nie je vhodný na nástroje vyrobené z mosadze a medi. Je vhodný na manuálne použitie, do ultrazvukovej čističky, ako aj do umývacích poloautomatov. Prípravok je určený pre použitie v nemocniciach, laboratóriách, lekárskych ordináciách, klinikách.

SEKUSEPT PLUS - tekutý, koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na zdravotnícke nástroje a pomôcky.
Výhody pre užívateľa- používa sa riedený - obsahuje inhibítor korózie - krátka doba účinnosti - príjemná vôňa
Spektrum účinku - Účinný proti baktériám (vrátane TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým hubám, niektorým vírusom (vrátane hepatitídy B/ HBV/ podľa metodiky MADT a pôvodcovi AIDS/ HIV/). Certifikované podľa DGHM.Oblasť použitia - Zdravotníctvo, laboratóriá, kúpele, sanatóriá a liečebné ústavy, veterinárna prax, priemysel, komunálne zariadenia. Prípravok je vhodný na dezinfekciu a čistenie termolabilných materiálov -anesteziologické príslušenstvo, fibroskopy a flexibilné endoskopy (certifikát od firmy OLYMPUS) a hračiek.

SEKUSEPT EXTRA N - tekutý, koncentrovaný dezinfekčný prípravok určený na dezinfekciu zdravotníckych nástrojov.
Výhody pre užívateľa - používa sa zriedený - obsahuje inhibítor korózie -neobsahuje formaldehyd - zvlášť vhodný na termolabilný materiál - dobrá materiálová znášanlivosť.  Spektrum účinku - Účinný proti baktériám (vrátane TBC), mikroskopickým kvasinkovitým a vláknitým hubám, vírusom (vrátane hepatitídy B/HBV/ podľa metodiky MADT a pôvodcovi AIDS/HIV). Certifikovaný podľa DGHM.
Oblasť použitia - Čistenie a dezinfekcia zdravotníckych nástrojov. Určený na nástroje z nerezu, skla, plexiskla, porcelánu, gumy, pryže a plastických látok. Prípravok je vhodný aj na dezinfekciu termolabilného inštrumentária a príslušenstva, ako napr. anesteziologické príslušenstvo a flexibilné endoskopy. Pri nástrojoch z polykarbonátu, polysulfónu a akrylového skla sa pri stálom používaní prípravku nedá vylúčiť možnosť zmeny materiálu, avšak zmene je možné zabrániť dôkladným opláchnutím nástrojov po každom použití prípravku. Prípravok je určený pre použitie v nemocniciach, laboratóriách, lekárskych ordináciách, klinikách.

SEKUDRILL - tekutý koncentrovaný prípravok na jednofázovú dezinfekciu s čistením stomatologického rotačného inštrumentária v stomatológii. Výhody pre užívateľa -piame použitie bez riedenia - krátka doba expozície a veľmi dobrý čistiaci účinok aj pri veľmi silnom znečistení - vhodný aj do ultrazvukovej čističky -jednoduchá manipulácia - príjemná vôňa. Spektrum účinku. Účinný proti baktériám (vrátane TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým hubám, vírusom (vrátane hepatitídy B/HBV/ podľa metodiky MADT a pôvodcov AIDS/HIV/). Oblasť použitia -Stomatológia - na rotačné nástroje z ocele, tvrdokovu a diamantu, elastické leštiace nástroje, keramické brusné telieska a koreňové nástroje. Vhodný do ultrazvukovej čističky. Certifikovaný podľa DGHM.


SEKUMATIC FNP - tekutý, kyslý neutralizačný prostriedok určený na univerzálne použitie do umývačiek v zdravotníctve a laboratóriách. Prípravok na báze kyseliny fosforečnej. Je určený na neutralizáciu po alkalickom čistení a/ alebo na kyslé predčistenie chirurgických a urologických nástrojov, anestéziologického príslušenstva a pomôcok z plastov a elastomérov (napr. guma) a laboratórneho skla. Používa sa aj na oživenie vzhľadu kovových nástrojov (umývací program „refresh“). Prípravok je možné použiť aj na dôkladné čistenie nástrojov v ponornom kúpeli. Prípravok je vhodný pre materiály odolné voči kyselinám. Nie je vhodný pre farebné kovy, eloxovaný hliník, poniklované a pochrómované materiály. 

SEKUMATIC FRE - tekutý alkalický čistiaci prostriedok s univerzálnym použitím do umývačiek v zdravotníctve a laboratóriách. Je vhodný na dôkladné a šetrné odstránenie silných nečistôt. Oblasť použitia - Určený na strojové umývanie v oblasti zdravotníctva a laboratórií. Vhodný aj na čistenie dialyzačnej techniky. Univerzálne použitie pri strojovom čistení chirurgického inštrumentária, rigidných endoskopov, anestéziologických, chirurgických a urologických pomôcok z plastov a elastomérov, chirurgickej obuvi.

SEKUMATIC FNZ - tekutý, neutralizačný prípravok na univerzálne použitie do umývačiek v zdravotníctve a laboratóriách. Prípravok na báze na báze kyseliny citrónovej. Oblasť použitia - Do umývacích strojov používaných v zdravotníctve, laboratóriách a pod. Na následnú neutralizáciu po alkalickom čistení počas strojového čistenia chirurgického inštrumentária, anestéziologického, chirurgického a urologického príslušenstva z plastov a elastomérov (vrátane gumy), laboratórneho skla.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky