Incidin M spray - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Incidin M spray

ECOLAB > INFOLISTY PRÍPRAVKOV > Infolisty ECOLAB HOSPITAL
Incidin® M Spray Extra

Kvapalný, koncentrovaný prípravok na dezinfekciu pokožky nôh a dezinfekciu pančúch, ponožiek a obuvi.
Výhody pre užívateľa
• používa sa neriedený
• príjemná svieža vôňa s dezodoračným účinkom
• rýchlo schne
• aj po zaschnutí zabraňuje opätovnej infekcii
Obsah účinných látok v 100 g prípravku 65 g propán-2-ol; 0,5 g chlórhexidín glukonát; 0,1 peroxid vodíka.
Spektrum účinku
Účinný proti baktériám, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým hubám a vírusu HIV.
Oblasť použitia
V zdravotníctve, penziónoch pre seniorov, ústavoch sociálnej starostlivosti, balneoprevádzkach, soláriách, bazénoch, fitnescentrách, kozmetických salónoch a pod. Prípravok je vhodný na ošetrenie pracovnej obuvi vo verejnom a priemyselnom sektore. 
Návod na použitie
Prípravok aplikujte neriedený pomocou rozprašovača. Nechajte pôsobiť do zaschnutia. Dbajte na rovnomerné a dostatočné nanesenie.
Obuv, pančuchy a ponožky ošetrujte v pravidelných intervaloch. Pokožku nôh po aplikácii neutierajte. Nepoužívajte pri ekzémoch, na otvorené rany a sliznice. Zabráňte kontaktu s materiálmi citlivými na pôsobenie alkoholu a lakovanými povrchmi (plexisklo, lakované drevo a pod.).
Používajte osobné ochranné prostriedky.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE.
Bezpečnostné upozornenia
Prípravok je klasifikovaný ako veľmi horľavý (symbol „F“). R- vety: R 11. S- vety: S2; S 7; S16; S25; S47/49. Teplota vzplanutia (DIN 51755): 20°C. Zákaz manipulácie v priestoroch s otvoreným ohňom. Nepoužívajte v blízkosti elektrických zariadení. Nestriekajte na horúce predmety a do otvoreného ohňa. Prázdnu nádobu nevhadzujte do ohňa! Odpady z obalov odovzdajte len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi. Koncentrát nevylievajte do kanalizácie. Prípravok je registrovaný ako biocídny výrobok. Registračné číslo: bio/422/D/03/1/CCHLP.
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si
prečítajte údaje na obale a pripojené informácie k výrobku.
Skladovanie
Skladujte v originálnom obale, na tmavom a suchom mieste pri teplote do +25°C.
Doba použiteľnosti 2 roky
Obsah 350 ml 24×350 ml YMA 24 5 l 2×5 l YMA2
späť
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky