Incidur - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Incidur

ECOLAB > INFOLISTY PRÍPRAVKOV > Infolisty ECOLAB HOSPITAL
Incidur®,Incidur® SP

Kvapalný koncentrovaný dezinfekčný prípravok s čistiacimi účinkami pre jednofázovú dezinfekciu s čistením. Na všetky umývateľné povrchy a predmety v zdravotníctve a komunálnej hygiene. Pre strojové i ručné použitie. Účinný v prítomnosti krvi a biologických nečistôt. Denné pravidelné používanie má ekonomicky výhodný kumulatívny efekt. Na báze aldehydov. Bez KAZ. Jednofázová dezinfekcia s čistením na nástroje a pomôcky z nerezu, skla, plexiskla, porcelánu, gumy, pryže a plastických látok. 

Zloženie: Obsah účinných látok v 100 g Incidur® / Incidur® SP: 8,8 g glyoxal 4,5 g glutaraldehyd. Ďalšie látky: aniónové a neiónové tenzidy, komplexotvorné látky, zosilovače čistiacej schopnosti, farbivo, parfum a rozpúšťadlo. 
Incidur® SP má zníženú parfumáciu na 25%.
Oblasť použitia: Zdravotníctvo, veterinárna prax, laboratóriá, kúpele, sociálne ústavy a domovy, priemysel, stravovacie zariadenia, práčovne, kozmetické prevádzky. Obzvlášť vhodný pre detské kliniky (Rota- / Adenovírusy) a operačné sály (HBV / Vacciniavírusy). Vhodný do ultrazvukovej čističky na dezinfekciu a čistenie dýchacích masiek. Certifikovaný podľa DGHM.
Spektrum účinku: Baktericídny (vrátane MRSA), tuberkulocídny, fungicídny, vírusinaktivačný (HBV / HIV, Adeno-, Rota- a Vacciniavírusy), sporicídny.
Možné prestriedanie: Incidin® extra, Medicarine® tablety; Incidin® extra N a Incidin® PLUS (viď. Upozornenie!).
Použitie
Koncentrácia (%)    Koncentrácia* (ml / 1 liter)      Expozícia
Plošná dezinfekcia v nemocničnej a komunálnej hygiene 
– pri dennom pravidelnom používaní – kumulatívny efekt
0,50                5ml                         1 hod
0,75              7,5ml                       30 min 
1,00               10ml                       15 min.   
Účinok baktericídny a fungicídny 
– pri dennom pravidelnom používaní – kumulatívny efekt
0,25 - 0,5       2,5ml - 5ml              4 hod. - 1 hod.   
Účinok proti Pseudomonas aeruginosa
1,5               15 ml                        30 min.
Účinok sporicídny
1,5               15 ml                        15 min.
Účinok proti HBV a HIV
0,5 - 1,0 - 1,5    5 ml - 10 ml - 15 ml     2 hod. - 1 hod. - 15 min.
Účinok proti TBC 
2,0 - 3,0           20 ml - 30 ml               2 hod. - 1 hod.
Účinok proti vírusom:
Rota Adeno, Vaccinia
0,5 - 1,0 - 0,5        5 ml - 10 ml - 5 ml   1 hod. - 15 min. - 30 min.
Dezinfekcia neopracovaného dreva kontaminovaného plesňami podľa DGHM
1,0 - 3,0               10 ml - 30 ml            4 hod. - 1 hod.
Dezinfekcia dýchacích masiek v ultravzukovej čističke
2,0                       20 ml                       15 min.
* počet ml na 1 liter pracovného roztoku
Návod na použitie: Incidur® / Incidur® SP pridať do studenej vody a zamiešať, nepridávať iný dezinfekčný ani čistiaci prostriedok. Povrchy umyť a nechať zaschnúť, predmety umyť alebo ponoriť do toztoku a následne opláchnuť čistou vodou. Po práci si ruky ošetriť reparačným krémom Silonda lipid. 
Upozornenie: Pri prestriedaní s prípravkami na báze glukoprotamínu (Incidin® extra N a Incidin® PLUS) - plochy najskôr umyť saponátom a handry vyprať. Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť slabožlté sfarbenie, ktoré postupne zmizne (vlastnosť všetkých aldehydov). 
Bezpečnosť pri práci: Symbol „Xn“ –škodlivý ! Chrániť pred deťmi ! Pri práci s koncentrátom používať ochranný odev, gumové rukavice a okuliare. Zabrániť vniknutiu do očí a kontaktu s pokožkou. Pri náhodnom požití vypiť cca 0,5 litra vody. Nevyvolávať zvracanie!!! Vyhľadať lekára. Rozliaty koncentrát odstrániť buničitou vatou a opláchnuť vodou. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie na výrobku.
R-vety: R 20/22, R 37/38, R40, R 41, R 42/43; S-vety: S 2, S 23, S 24, S 26, S 28, S 36/37/39. 
Skladovanie: Pri teplote do +25°C v originálnom obale. Koncentrát nevylievať do odpadu ! 
Balenie:  2l, 6l

späť
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky