Pre dezinfekciu prevádzky - Betrix - hygienicke riesenia ECOLAB, TORK, Madel, Lotus...

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pre dezinfekciu prevádzky

Info- články- doporučujeme > Doporučujeme a vyberáme
Medicarine® 
Dezinfekčné chlórové tablety - na báze chlóru 
Dezinfekčné rozpustné tablety na manuálnu dezinfekciu umývateľných povrchov, predmetov a textilu - na plochy, pomôcky, nerezové nástroje, laboratórne sklo, teplomery, kojenecké fľaše, riady, príbory, chladiace boxy, sanitárne zariadenia (WC, umývadlá), odpady, sifóny, pľuvátka; rukavice, mopy, utierky, stálofarebné prádlo; podložné misy, močové fľaše, emitné misky, sanitky, dopravné prostriedky. 
Vhodný aj pre potravinárske prevádzky. 

Zloženie: Účinná látka - Dichlórizokyanuran sodný (99%). 

1 tableta á 2,72 g obsahuje 1,5 g aktívneho chlóru (55%).  pH roztoku - 1 tableta / 10 litrov vody je 6,29. 

Oblasť použitia: Zdravotníctvo, veterinárna prax, laboratória, kúpele, sociálne ústavy a domovy, priemysel, stravovacie zariadenia, práčovne, kozmetické prevádzky, dopravné prostriedky, domácnosti. Hydinárne. 

Spektrum účinku: Baktericídny (vrátane MRSA a Salmonella), tuberkulocídny, fungicídny, vírusinaktivačný (HBV, HCV, HIV, Adeno, Herpes simplex Typ I a II, Polio). 
Možné prestriedanie: Incidur®, Incidurâ SP, Incidinâ extra N; Incidinâ extra a Incidinâ PLUS (viď. Upozornenie!) 

Použitie  Dávkovanie  Expozícia  
Dezinfekcia umývateľných povrchov, predmetov, nerezových nástrojov a textilu v zdravotníctve, veterinárnych, potravinárs- kych, ubytovacích a komunálnych prevádzkach    1 – 2 tablety / 10 litrov vody  5 min. 

Účinok proti MRSA 
-          povrchy a predmety a nástroje  1tableta / 10 litrov vody       5 min.  -  15 min. 
Účinok proti Pseudomonas aeruginosa  1tableta / 10 litrov vody     20 min. 
Účinok proti HBV / HCV     1 tableta / 1,5 litra vody     30 min. 
Biologické znečistenie (krv, hnis, spútum)   1 tableta / 1,5 litra vody   30 min. 
Účinok proti TBC  
-          povrchy, predmety, nástroje   1 tableta / 10 litrov vody     30 min. 
Účinok proti Salmonella (dezinfekcia vajíčok) 
-          bez biologických nečistôt 
-          v prítomnosti biologických nečistôt    2 - 4 tablety / 10 litrov vody   5 min. 

Návod na použitie: 
Dezinfekčný roztok pripravte bezprostredne pred použitím rozpustením príslušného počtu tabliet v studenej vode. Premiešajte. Použite „systém 2 vedier“ s mopom. Ak máte iba 1 vedro s handrou postupujte nasledovne: s menšou nádobkou (kadička, odmerka, pohár,…) roztok postupne lejte na plochu a stiahnite handrou.  Handru vyplachujte vo vedre s čistou vodou tj. bez Medicarine ! 
Dezinfikované plochy vopred očistite a zbavte biologických nečistôt pričom postupujte podľa Vyhlášky MZ SR č.109/1995 – biologické nečistoty prekryte mulom a prelejte dezinfekčným roztokom. Po expozícii mul vyhoďte do infekčného odpadu a plochu umyte dezinfekčným roztokom. 
Plochy umyte a nechajte vyschnúť. Predmety a nástroje ponorte do roztoku a následne opláchnite pitnou alebo destilovanou vodou. Na sifón a do pľuvátka položte tabletu, prelejte vodou a nechajte pôsobiť čo najdlhšie, najlepšie do druhého dňa. 
Jednofázová dezinfekcia s čistením: Do vody pridajte 20-50 ml neutrálneho detergentu PUR alebo RILAN.   

Upozornenie: 
Pri prestriední s Incidinâ extra a Incidinâ PLUS – plochy najskôr umyte saponátom a handry vyperte! V styku s kyselinami sa z Medicarineâ uvoľnuje dráždivý chlór ! Na textil má Medicarine bieliaci účinok. 

Bezpečnosť pri práci: Symbol „C“ – Žieravý ! a „Xn“ – Zdraviu škodlivý ! R-vety: R 22, R 31, R 36/37.      S-vety: S 2, S 8, S 13, S 20/21, S 26, S 28, S 37/39, S 41.  Chrániť pred deťmi ! Pri práci vetrať. Používať  gumové rukavice. Zabrániť vniknutiu do očí a kontaktu s pokožkou. Pri náhodnom požití vypiť cca 0,5 litra vody. Nevyvolávať zvracanie !!! Vyhľadať lekára. Po práci si ruky ošetrite reparačným krémom Silonda lipid. 
Skladovanie: Pri teplote do +25°C v originálnom obale. V suchom prostredí. Chrániť pred mrazom. 
Balenie:                 dóza á 300 tbl x 2,72 g        MED6     
Výrobca: Ecolab GmbH, D-40554 Düsseldorf, Nemecko 
Doba použiteľnosti: 2 roky 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky